Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR  provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Klienti naší společnosti jsou distributoři, plniči a producenti baleného zboží, kteří přispívají do systému.

Spolupráce s kraji, městy a obcemi je základem efektivního fungování celého systému EKO‑KOM.

Svozové firmy jsou do systému zapojeny buď nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě smluvního vztahu.

Provozovatelé dotřiďovacích linek jsou dalším partnerem systému. Právě u nich vznikají druhotné suroviny.

Koneční zpracovatelé používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál pro vlastní výrobu nových produktů.

NOVÝ VÝKAZ O PRODUKCI OBALŮ

Po více než 15 letech měníme Výkaz o produkci obalů dle požadavků EU. Prosíme, tento výkaz vyplňte za 1. čtvrtletí 2021.

LITTERING V OBCÍCH

Pohozený odpad je stále aktuálním problémem. EKO-KOM, a.s., ve spolupráci s IEEP při UJEP a s vybranými obcemi, zpracovává litteringovou studii. ZAPOJTE SE TAKÉ.

 

Litteringová studie v plném prouduInfoservis

Litteringová studie v plném proudu

O náplni a cílech studie, kterou realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, jsme Vás ji...

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020Infoservis

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2020 přinášíme každoroční přehled ekonomických ukazatelů v odpad...

Rozbory skladby směsného komunálního odpadu z obcí v roce 2020Infoservis

Rozbory skladby směsného komunálního odpadu z obcí v roce 2020

I přes nepříznivou situaci v roce 2020 EKO-KOM pokračoval ve dlouholetém sledování skladby domovního směsného ...

Výsledky zpětného odběru a využití obalových odpadů za rok 2020Infoservis

Výsledky zpětného odběru a využití obalových odpadů za rok 2020

Celý minulý rok byl pro systém EKO-KOM podobně složitý, jako pro všechny ostatní sektory průmyslu. Od počátku ...