Audity

Aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny klienty systému EKO‑KOM a nemohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné společnosti oproti jiným, je třeba provádět detailní namátkové audity vedení evidence obalů.

Ověřování informací prostřednictvím auditu je vyžadováno jak zákonem o obalech, tak podmínkami autorizace stanovenými Ministerstvem životního prostředí.

Předmětem auditu je ověření úplnosti a pravdivosti informací, které klient poskytl dle Smlouvy o sdruženém plnění.

EKO‑KOM, a.s. není oprávněn požadovat provedení auditu u klienta na základě vlastního podnětu častěji než jedenkrát za 6 měsíců.

Více o auditu: článek XVIII. Smlouvy o sdruženém plnění

Audity se skládají:

Ověření úplnosti

  • Srovnání prodejních jednotek. Účetnictví vs. vstupní data výpočtu nebo statistika vs. vstupní data výpočtu.
  • Prohlídka skladových expedičních prostor

Ověření správnosti

  • Vážení obalů
  • Kontrola správného zařazení obalu do výkazu

Audity vykonávají

  • Deloitte Audit s.r.o.
  • Ernst & Young ČR, s.r.o.
Kontakty

Markéta Štěpánková

Asistentka - info linka

stepankova@ekokom.cz
+420 729 848 444


Růžena Vosolová

Asistentka - info linka

vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445


Další klientské kontakty


Odkazy

Soubory ke stažení