Úvodní stránka Klienti Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkaz slouží k poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO‑KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. V souvislosti s legislativními změnami může dojít ke změně struktury výkazu. Na tomto místě vždy naleznete aktuální výkaz….

 

Zpracování podkladů pro výkaz

Požádali jsme auditorskou společnost Ernst & Young ČR, s.r.o., která provádí kontroly u klientů AOS EKO‑KOM, aby vytvořili informační materiál, který obsahuje základní přehled používaných způsobů výpočtu množství obalů včetně příkladů.

Naším záměrem tak bylo informovat své klienty o možnostech zpracování dat pro účely výpočtu množství obalů, která jsou následně přenášena dle typů obalů do čtvrtletních Výkazů.

Průvodce zpracováním dat (ke stažení v pravém sloupci).

 

Vyplnění výkazu

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů?

K dispozici jsou dvě elektronické verze výkazu. Formát programu MS EXCEL a formát programu 602XML Filler.

Informace o programu 602XML Filler

Jedná se o bezplatný nástroj pro vyplňování elektronických formulářů, který jistě znáte např. v souvislosti se zavedením datových schránek. Více informací o programu 602XML Filler.

Máte problém s odesláním výkazu v programu 602XML Filler?

Pokud se Vám nedaří standardní odeslání výkazu pomocí ikony „Odeslat výkaz“, můžete zvolit „Export dat“, výkaz uložit a následně jej odeslat jako přílohu Vašeho e-mailu na vykazy@ekokom.cz.

 

Aktuální verze výkazu

Tato verze je určena pro 1. čtvrtletí roku 2021.

Výkaz je možno zaslat až po skončení daného čtvrtletí.

Aktuální verze výkazu ve formátech MS Excel 2010 a 602XML Filler:

Čtvrtletní výkaz
o produkci obalů
v. 2.55
MS Excel
  Čtvrtletní výkaz
o produkci obalů
v. 2.55
602 XML Filler

  

Jak zaslat opravný výkaz naleznete zde

 

-----------------------------------------------------------------------

Evidence od 1. čtvrtletí 2021 


Jelikož došlo ke změně výkazu o produkci obalů od roku 2021, snažíme se Vám přiblížit tento výkaz novou Metodikou o produkci obalů, můžete také shlédnout 30ti minutový webinář, nebo využijte krátké 3 minutové video manuály, které popisují jednotlivé části výkazu.
  

Metodika k výkazu od roku 2021

 

Metodika k výkazu ke stažení zde  

 

 Webinář k výkazu 2021

 

Výkaz 2021 webinář na Vimeo

 

Obsah webináře:

 • co, jak a kdy evidovat,
 • struktura výkazu,
 • názorné příklady vedení evidence.

 

Video manuály

Krátká videa k jednotlivým částem čtvrtletního výkazu o produkci obalů

 

Video manuál č. 1

Obaly pro jedno použití a opakovaně požívané obaly

 

https://vimeo.com/501784970

 

Video manuál č. 2

Zpoplatněné, předplacené, neplacené a exportované obaly

 

https://vimeo.com/501785257

 

Video manuál č. 3

Obchodní nenápojové, obchodní nápojové a průmyslové obaly

 

https://vimeo.com/501785223

 

Video manuál č. 4

Prodejní, skupinové a přepravní obaly

 

https://vimeo.com/501785716

 

Video manuál č. 5

Kompozitní obaly

 

https://vimeo.com/501785497

 

  

Odevzdání výkazu

Způsoby odevzdání výkazu:

 • e-mail:
  vykazy@ekokom.cz

  Nejrychlejší a nejvíce úsporný způsob odevzdání. Podrobnější informace naleznete na stránce Pravidla elektronického zasílání výkazů pravidla elektronického zasílání výkazu.
  Tato e-mailová adresa slouží POUZE k přijímání čtvrtletních výkazů a jejich automatickému zpracování.
 • fax:
  261 176 274 nebo 729 848 439
  Samozřejmě je i nadále možné zasílat výkazy v papírové podobě faxem.
 • poštovní adresa:
  EKO‑KOM, a.s., klientské oddělení, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

 

Termíny zaslání výkazů:

výkaz za období od do
1. čtvrtletí 1. dubna 30. dubna
2. čtvrtletí 1. července 30. července
3. čtvrtletí 1. října 30. října
4. čtvrtletí 1. ledna následujícího roku 30. ledna následujícího roku