Poplatky

Struktura odměn za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO‑KOM.

 

 

Struktura odměn platná od 1. 7. 2021

Poplatky fakturovány na základě Výkazů o produkci obalů od 3. čtvrtletí 2021.

  

Struktura odměn platná od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Poplatky fakturovány na základě Výkazů o produkci obalů od 1. čtvrtletí 2021 do 2. čtvrtletí 2021.

 

 

Splatnosti faktur

Doklad Smlouva
o sdruženém plnění
Splatnost
Čtvrtletní faktura – Odměna článek VII. 30 dní
Zálohová faktura na další čtvrtletí článek VII. 30 dní
Faktura – roční Poplatek
(1.600 Kč + DPH)
článek VI. 15 dní

 

Zkrácené splatnosti faktur

Doklad Smlouva
o sdruženém plnění
Splatnost
Čtvrtletní faktura – Odměna
(v případě zaslání výkazu opožděně)
článek VII. 10 dní
Opravný daňový doklad
(po zaslání opravného výkazu)
článek VII. 10 dní

 

 

Oznámení – Minimální částka 2020

 

Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2020 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

V případě, že objednatel v kalendářním roce 2020 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2021 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2021.

 

Kontakty

Dana Mařatková

oddělení pohledávek

 

 
pohledavky@ekokom.cz
+420 729 848 452


Veronika Dornová

oddělení pohledávek

 

 
pohledavky@ekokom.cz
+420 729 848 450


Další klientské kontakty


Odkazy

Soubory ke stažení