Úvodní stránka Klienti Užitečné informace Systémy Zeleného bodu v zahraničí

Systémy Zeleného bodu v zahraničí

Systémy zpětného odběru a využití odpadů z obalů (tj. systémy Zeleného bodu) fungují v členských státech EU obdobně jako v ČR – dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EHS o obalech a obalových materiálech.

Pokud vaše firma prodává své balené zboží ve státech EU, máte povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Je tedy vhodné zkontrolovat, zda prodejce vašeho zboží má smlouvu s příslušným systémem Zeleného bodu v dané zemi. Pokud tomu tak není, bude povinností vaší společnosti tuto smlouvu uzavřít.

Kontakty a bližší informace získáte od kolegyň uvedených v pravém sloupci.

 

Systémy Zeleného bodu se sdružují v mezinárodních organizacích s cílem výměny zkušeností, zlepšení kvality a účinnosti služeb nabízených systémy v jednotlivých zemích a o další rozvoj systému sběru, třídění a recyklace obalů.

Společnost EKO‑KOM, a.s. je členem dvou evropských sdružení:

Užitečné informace o mezinárodním členství naleznete zde:

www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/mezinarodni-clenstvi

a další informace o systémech Zeleného bodu tady:

www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-zeleneho-bodu

 

Kontakty

Hana Hradecká

 

hradecka@ekokom.cz
+420 729 848 470


Ivana Pavelková

 

pavelkova@ekokom.cz
+420 729 848 404