Infoservis

23.06.2021

Litteringová studie v plném proudu

O náplni a cílech studie, kterou realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, jsme Vás již informovali, například v článku uveřejněném zde. Rádi bychom vás seznámili s tím, jak naše studie pokračuje a čemu se v současné době věnujeme. Od doby, kdy roztál sníh a ještě nebylo vše...

09.06.2021

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2020 přinášíme každoroční přehled ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství obcí. Náklady na odpadové hospodářství obecně závisí na množství a struktuře odpadů, pro které je služba zajišťována, dále pak na rozsahu a způsobu poskytované služby v so...

08.06.2021

Rozbory skladby směsného komunálního odpadu z obcí v roce 2020

I přes nepříznivou situaci v roce 2020 EKO-KOM pokračoval ve dlouholetém sledování skladby domovního směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí a po roce opět analyzoval skladbu tohoto odpadu napříč republikou. Každý sudý rok EKO-KOM realizuje rozbory směsného komunálního odpadu (SKO) z celé České re...

25.05.2021

Výsledky zpětného odběru a využití obalových odpadů za rok 2020

Celý minulý rok byl pro systém EKO-KOM podobně složitý, jako pro všechny ostatní sektory průmyslu. Od počátku roku strmě klesaly ceny druhotných surovin a třídicí linky i odpadové společnosti se potýkaly s karanténními opatřeními. Realizovali jsme řadu intervencí, od kompenzace propadu cen tříděného...

24.05.2021

S tříděním odpadu v ulicích pomohou i odpadkové koše

Denně na ulici lidé produkují značné množství odpadu, který končí v menších odpadkových koších. Jedná se přitom o odpad, který je z části velmi dobře tříditelný a recyklovatelný. Pokud vaše obec uvažuje o zavedení možnosti třídění do pouličních košů, přinášíme vám řadu tipů, na co při přípravě systé...