Konference Odpady a obce

Konferenci naše společnost pořádá každoročně v Hradci Králové. Tato konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.

_______________________________________________________________

 POZOR!

Dovolujeme si Vás informovat, že 22. ročník konference ODPADY A OBCE
byl přesunut na 6. a 7. září 2021,
kdy ji bude možné uskutečnit v tradičním prezenčním formátu v Hradci Králové.

Bližší informace budou zveřejněny na www.odpadyaobce.cz.

______________________________________________________________

 

 

10. června 2021 jste mohli sledovat živý přenos ONLINE semináře k aktuálním tématům odpadového hospodářství ČR.

Záznam přenosu je zveřejněn internetových stránkách www.odpadyaobce.cz.

______________________________________________________

RÁMCOVÝ PROGRAM

ZAHÁJENÍ v 10:00 hod.

1. BLOK:

10:10 až 12:30 hod.
Možnosti intenzifikace tříděného sběru v rámci systémů OH obcí – praktické zkušenosti obcí.

2. BLOK:

13:00 až 15:30 hod.
Moderovaná diskuse k příležitostem a úskalím plnění evropských cílů v oblasti komunálních odpadů. Účastníci diskuse budou zástupci MŽP, SFŽP, obcí, měst a odpadového sektoru ČR a Slovenska.
 

______________________________________________________

 

S případnými dotazy kontaktujte Josefa Mojžíše, tel.: 724 344 188,

e-mail: mojzis@ekokom.cz.

Konference Odpady a obce 2021 se koná v rámci cyklu odborných konferencí

Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020:

vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci