Seminář pro učitele ZŠ

Seminář s názvem "Odpady a obaly" je určený pro učitele základních a středních škol. Jedná se o program akreditovaný Ministerstvem školství (MŠMT, č.j.1469/2015-1-53). Pro učitele je účast na tomto semináři zdarma.

Seminář je organizován ve spolupráci s Krajskými úřady minimálně jednou za pololetí v každém kraji.

Věnujte prosím pozornost nabídkám, které jsou zasílány na všechny školy v kraji. Semináře se konají vždy pro nejméně 10 účastníků.

Délka semináře je cca čtyři hodiny a probíhá formou odborné přednášky s diskuzí a exkurzí do zařízení nakládajícícho s odpady. Účastníci obdrží 200 kreditů, které mohou následně proměnit za výukové materiály. V neposlední řadě obdrží každý účastník osvědčení o absolvování akreditovaného semináře. Občerstvení je zajištěno.

Pro bližší informace se podívejte zde.





Kontakty

Eva Sochůrková

manažerka propagace a produkce

sochurkova@ekokom.cz
+420 729 848 301

Odkazy