průměrná vzdálenost
ke kontejnerům
na tříděný odpad je
1
metrů
získat více
informací
www.jaktridit.cz